NON-FICTION 2020: Czy pierwszego września pójdziemy do szkoły? “Matematyka nie do przejścia. Historia niezwykle zdolnego ucznia, który…ma problem z maturą z matematyki”. Reportaż radiowy Anny Gmiterek-Zabłockiej.

t