NON-FICTION 2017: „Reportaż: Czas na zmiany”. Dyskusja nad zmianami w polskim i światowym reportażu.

t