NON-FICTION 2017: Konrad Kruczkowski, haloziemia.pl. Reporter w internecie i społeczna odpowiedzialność pisania.

t