Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego 2016

18 marca 2017 r., jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki podczas drugiego posiedzenia omówiło dziesięć książek nominowanych do nagrody. Jak informują organizatorzy, po długiej dyskusji do drugiego etapu Nagrody jury zakwalifikowało pięć reportaży (wymieniamy je w porządku alfabetycznym wg autorów):

  1. Martín CAPARRÓS, Głód (El Hambre), z hiszpańskiego przeł. Marta Szafrańska-Brandt, Wyd. Literackie;
  2. Rana DASGUPTA, Delhi. Stolica ze złota i snu (Capital. A Portrait of Delhi in the Twenty-First Century), z angielskiego przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska, wyd. Czarne;
  3. Cezary ŁAZAREWICZ, Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka, wyd. Czarne;
  4. Aneta PRYMAKA-ONISZK, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, wyd. Czarne;
  5. Ed VULLIAMY, Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki (The War is Dead, Long Live The War), z angielskiego przeł. Janusz Ochab, wyd. Czarne

oraz tłumaczenie Joanny Malawskiej książki Legenda żeglujących gór (La leggenda dei monti naviganti) włoskiego dziennikarza i pisarza Paolo Rumiza, którą opublikowało wyd. Czarne.

Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie. Poznamy je już 21 maja!

W postscriptum do treści posiedzenia jury zwraca uwagę na ciekawy problem dotyczący polskich wydawców:

„Jury zwraca uwagę – już po raz trzeci w ośmioletniej historii Nagrody – że w dziełach, będących efektem ogromnej pracy dokumentacyjnej, jak niektóre z nominowanych reportaży, indeksy powinny być normą. Tymczasem żadna z nominowanych książek nie została przez polskich wydawców zaopatrzona w indeks, zaś w dwóch przypadkach wręcz usunięto indeks, istniejący w angielskim oryginale. Normą powinna być też bibliografia (w tym internetowa). Te niedostatki – zwłaszcza brak bibliografii – świadczą o braku szacunku do czytelnika, obniżają dokumentacyjną wartość pracy autorów, a samych autorów taka niefrasobliwość wydawców w przyszłości może pozbawić szans na nominacje do liczących się nagród literackich”.

Więcej na stronie internetowej Nagrody.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego 2016

18 marca 2017 r., jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki podczas drugiego posiedzenia omówiło dziesięć książek nominowanych do nagrody. Jak informują organizatorzy, po długiej dyskusji do drugiego etapu Nagrody jury zakwalifikowało pięć reportaży (wymieniamy je w porządku alfabetycznym wg autorów):

  1. Martín CAPARRÓS, Głód (El Hambre), z hiszpańskiego przeł. Marta Szafrańska-Brandt, Wyd. Literackie;
  2. Rana DASGUPTA, Delhi. Stolica ze złota i snu (Capital. A Portrait of Delhi in the Twenty-First Century), z angielskiego przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska, wyd. Czarne;
  3. Cezary ŁAZAREWICZ, Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka, wyd. Czarne;
  4. Aneta PRYMAKA-ONISZK, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, wyd. Czarne;
  5. Ed VULLIAMY, Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki (The War is Dead, Long Live The War), z angielskiego przeł. Janusz Ochab, wyd. Czarne

oraz tłumaczenie Joanny Malawskiej książki Legenda żeglujących gór (La leggenda dei monti naviganti) włoskiego dziennikarza i pisarza Paolo Rumiza, którą opublikowało wyd. Czarne.

Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie. Poznamy je już 21 maja!

W postscriptum do treści posiedzenia jury zwraca uwagę na ciekawy problem dotyczący polskich wydawców:

„Jury zwraca uwagę – już po raz trzeci w ośmioletniej historii Nagrody – że w dziełach, będących efektem ogromnej pracy dokumentacyjnej, jak niektóre z nominowanych reportaży, indeksy powinny być normą. Tymczasem żadna z nominowanych książek nie została przez polskich wydawców zaopatrzona w indeks, zaś w dwóch przypadkach wręcz usunięto indeks, istniejący w angielskim oryginale. Normą powinna być też bibliografia (w tym internetowa). Te niedostatki – zwłaszcza brak bibliografii – świadczą o braku szacunku do czytelnika, obniżają dokumentacyjną wartość pracy autorów, a samych autorów taka niefrasobliwość wydawców w przyszłości może pozbawić szans na nominacje do liczących się nagród literackich”.

Więcej na stronie internetowej Nagrody.

t