Maria Kobielska

Maria Kobielska – dr, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie współtworzy też Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci. Autorka książek Nastrajanie pamięci: artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego (2010) i Polska kultura pamięci w XXI wieku: dominanty. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie i stan wojenny (2016). Zajmuje się najnowszą literaturą i kulturą polską w perspektywie pamięci, przeszłości i polityki.

Zapis spotkania z Markiem Łuszczyną dostępny tutaj.

Maria Kobielska

Maria Kobielska – dr, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie współtworzy też Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci. Autorka książek Nastrajanie pamięci: artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego (2010) i Polska kultura pamięci w XXI wieku: dominanty. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie i stan wojenny (2016). Zajmuje się najnowszą literaturą i kulturą polską w perspektywie pamięci, przeszłości i polityki.

t