Hasłem pierwszej edycji były GRANICE, hasło edycji 2017 to ZMIANA.

Zgodnie z pomysłem realizowanym od pierwszej edycji, Festiwal trzymał się będzie poglądu, że literatura non-fiction daje możliwość poznawania aktualnych problemów otaczającego świata w unikalny sposób. Tegoroczny temat: ZMIANA, stara się w ten pogląd wpisywać.

Wierzymy, że w czasach niemałych przemian społecznych i politycznych współczesnego świata, a zwłaszcza ostatnich i najbliższych lat, rola reportażu jest wyjątkowa. Udowodnimy, że reportaż towarzyszy najważniejszym zmianom ostatnich dziesięcioleci jako naoczny, często jedyny świadek. Zajmiemy się też przemianami dotyczącymi bohaterów reportażu i podejmiemy podstawowy problem związany z literaturą non-fiction pytając o jej cel: czy literatura zmienia świat? Czy zmienia bohaterów? Czy zmienia samych autorów? Jak i czy zmienia w końcu odbiorców?

Hasłem pierwszej edycji były GRANICE, hasło edycji 2017 to ZMIANA.

Zgodnie z pomysłem realizowanym od pierwszej edycji, Festiwal trzymał się będzie poglądu, że literatura non-fiction daje możliwość poznawania aktualnych problemów otaczającego świata w unikalny sposób. Tegoroczny temat: ZMIANA, stara się w ten pogląd wpisywać.

Wierzymy, że w czasach niemałych przemian społecznych i politycznych współczesnego świata, a zwłaszcza ostatnich i najbliższych lat, rola reportażu jest wyjątkowa. Udowodnimy, że reportaż towarzyszy najważniejszym zmianom ostatnich dziesięcioleci jako naoczny, często jedyny świadek. Zajmiemy się też przemianami dotyczącymi bohaterów reportażu i podejmiemy podstawowy problem związany z literaturą non-fiction pytając o jej cel: czy literatura zmienia świat? Czy zmienia bohaterów? Czy zmienia samych autorów? Jak i czy zmienia w końcu odbiorców?

t