GRZEGORZ JANKOWICZ, „DRAMAT I ŻYCIE”.

Czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o krakowskim środowisku literackim, ale baliście się zapytać 🙂 Grzegorz Jankowicz opowie o unikatowym raporcie badającym pole literackie w Krakowie, przygotowanym przez Kraków Miasto Literatury UNESCO.

 

Autorzy o dokumencie: „Dramat i życie” jest pierwszą publikacją tak wnikliwie przyglądającą się regułom gry, w której stawką są osiągnięcia artystyczne, uznanie odbiorcy i sukces komercyjny. Cel raportu był prosty, choć wynikał z niechęci do upraszczających odpowiedzi. Chcieliśmy się dowiedzieć, kim w kontekście pracy twórczej i uwikłania w rynek jest dziś pisarka/pisarz. Pragnęliśmy sprawdzić, w jakiej kondycji są instytucje literackie oraz ich pracownicy. Badanie przeprowadziliśmy w Krakowie, ale nie mamy wątpliwości, że z raportem powinni zapoznać się wszyscy, którzy na co dzień zajmują się literaturą, a wnioski z badań dotykają problemów o ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym zasięgu i charakterze.

 

W tej branży zasady rozumiane są wielorako, a stawki podlegają ciągłym zmianom. Za kryteria sukcesu przyjąć można udział w znanym festiwalu literackim, zdobycie prestiżowej nagrody czy aplauz recenzentów. Osiągnięcia w dziedzinie literatury można widzieć też wbrew logice komercyjnej: podług logiki „na opak”, w której grubość portfela nie ma nic wspólnego z zawrotną karierą. A może sukces to silna pozycja w środowisku? W centrum uwagi jest przyjemnie, ale przecież z daleka widać lepiej.

 

Zapraszamy wszystkich związanych z życiem literackim w Krakowie: reporterów, pisarzy, wydawców, księgarzy, antykwariuszy, krytyków, blogerów i oczywiście – czytelników.

Niedziela, 7 lipca, godz. 14:00.

GRZEGORZ JANKOWICZ, „DRAMAT I ŻYCIE”.

Czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o krakowskim środowisku literackim, ale baliście się zapytać 🙂 Grzegorz Jankowicz opowie o unikatowym raporcie badającym pole literackie w Krakowie, przygotowanym przez Kraków Miasto Literatury UNESCO.

 

Autorzy o dokumencie: „Dramat i życie” jest pierwszą publikacją tak wnikliwie przyglądającą się regułom gry, w której stawką są osiągnięcia artystyczne, uznanie odbiorcy i sukces komercyjny. Cel raportu był prosty, choć wynikał z niechęci do upraszczających odpowiedzi. Chcieliśmy się dowiedzieć, kim w kontekście pracy twórczej i uwikłania w rynek jest dziś pisarka/pisarz. Pragnęliśmy sprawdzić, w jakiej kondycji są instytucje literackie oraz ich pracownicy. Badanie przeprowadziliśmy w Krakowie, ale nie mamy wątpliwości, że z raportem powinni zapoznać się wszyscy, którzy na co dzień zajmują się literaturą, a wnioski z badań dotykają problemów o ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym zasięgu i charakterze.

 

W tej branży zasady rozumiane są wielorako, a stawki podlegają ciągłym zmianom. Za kryteria sukcesu przyjąć można udział w znanym festiwalu literackim, zdobycie prestiżowej nagrody czy aplauz recenzentów. Osiągnięcia w dziedzinie literatury można widzieć też wbrew logice komercyjnej: podług logiki „na opak”, w której grubość portfela nie ma nic wspólnego z zawrotną karierą. A może sukces to silna pozycja w środowisku? W centrum uwagi jest przyjemnie, ale przecież z daleka widać lepiej.

 

Zapraszamy wszystkich związanych z życiem literackim w Krakowie: reporterów, pisarzy, wydawców, księgarzy, antykwariuszy, krytyków, blogerów i oczywiście – czytelników.

Niedziela, 7 lipca, godz. 14:00.

t