Francesco Matteo Cataluccio

Francesco Matteo Cataluccio urodził siȩ w 1955 roku.

Czarnobyl. Domy bez ludzi? Zapomniana historia miasta przed katastrofą. (Dolne Młyny)
Studiował filozofię i filologię polską we Florencji i w Warszawie. Jest autorem wielu artykułów na temat dziejów i kultury Polski oraz Europy Środkowej, a także redaktorem włoskiego wydania dzieł Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzyńskiego oraz włoskiej i hiszpańskiej zbiorowej edycji Brunona Schulza. Korespondencja Zbigniewa Herberta z Cataluccio została wydana w tomie Herbert. Studia i dokumenty, pod. red. Piotra Kłoczowskiego (Warszawa, 2008). Polskim czytelnikom znany jest jako autor książek: Niedojrzałość, choroba naszych czasów (ZNAK, Kraków 2006); Jadȩ zobaczyć, czy tam jest lepiej. Niemalże brewiarz środkowoeuropejski (ZNAK, Kraków 2012); Czarnobyl (Wyd. Czarne, Wołowiec 2013). W roku 2004, dostał odznakę “Zasłużony dla kultury polskiej”; w 2009, Medal “Zasłużony kulturze Gloria Artis”; w 2013, Medal wdziȩczności Solidarności i Nagrodę im. Ryszarda Kapuscińskiego.

Spotkanie odbyło się 8 lipca o godzinie 18:00, poprowadziła je doskonale Justyna Sobolewska. Posłuchaj na 

Francesco Matteo Cataluccio

Francesco Matteo Cataluccio urodził siȩ w 1955 roku.

Czarnobyl. Domy bez ludzi? Zapomniana historia miasta przed katastrofą. (Dolne Młyny)
Studiował filozofię i filologię polską we Florencji i w Warszawie. Jest autorem wielu artykułów na temat dziejów i kultury Polski oraz Europy Środkowej, a także redaktorem włoskiego wydania dzieł Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzyńskiego oraz włoskiej i hiszpańskiej zbiorowej edycji Brunona Schulza. Korespondencja Zbigniewa Herberta z Cataluccio została wydana w tomie Herbert. Studia i dokumenty, pod. red. Piotra Kłoczowskiego (Warszawa, 2008). Polskim czytelnikom znany jest jako autor książek: Niedojrzałość, choroba naszych czasów (ZNAK, Kraków 2006); Jadȩ zobaczyć, czy tam jest lepiej. Niemalże brewiarz środkowoeuropejski (ZNAK, Kraków 2012); Czarnobyl (Wyd. Czarne, Wołowiec 2013). W roku 2004, dostał odznakę “Zasłużony dla kultury polskiej”; w 2009, Medal “Zasłużony kulturze Gloria Artis”; w 2013, Medal wdziȩczności Solidarności i Nagrodę im. Ryszarda Kapuscińskiego.

Spotkanie odbyło się 8 lipca o godzinie 18:00, poprowadziła je doskonale Justyna Sobolewska. Posłuchaj na 

t