20 Sierpień 2017

Fuocoammare. Ogień na morzu.

20 Sierpień 2017

Ostatni w Aleppo

11 Maj 2017

Reportaż czy Dokument – cykl filmowy rozpoczęty w 2016 roku

 
t